Showing posts with label pencapaian melaka. Show all posts
Showing posts with label pencapaian melaka. Show all posts

Friday, October 22, 2010

PENCAPAIAN TERKINI 32 INDIKATOR MELAKA MAJU 2010

Indikator yang dipaparkan di sini adalah pencapaian terkini (20 Oktober 2010) dan disertakan juga perbandingan antara pencapaian Malaysia dan negara-negara lain.

1. KDNK Per Kapita (PPP $US -Harga Semasa)

Melaka $US 15,578.0
Malaysia $US 14,015.3
Turki $US 13,100.0

2. Kadar Pertumbuhan KDNK (%)

Melaka -0.4%
Malaysia -1.7%
USA -2.4%

3. KDNK - Sektor Pertanian (%)

Melaka 4.6%
Malaysia 7.7%
Denmark 1.2%

4. KDNK - Sektor Pembuatan (%)

Melaka 47.9%
Malaysia 26.9%
Perancis 14.1%

5. KDNK - Sektor Perkhidmatan (%)

Melaka 48.4%
Malaysia 57.4%
Norway 55.9%

6. Kadar Inflasi (%)

Melaka 0.1%
Malaysia 0.6%
Iceland 12.0%

7. Pengagihan Pendapatan (Gini Coefficient)

Melaka 41.0
Malaysia 46.2
Mexico 48.1

8. Kadar Pengangguran (%)

Melaka 2.4%
Malaysia 3.6%
Sepanyol 18.1%

9. Jangka Hayat (Jumlah)

Melaka 73.0
Malaysia 74.4
Turki 72.0

10. Jangka Hayat (Lelaki)

Melaka 70.2
Malaysia 70.0
Korea 31.2

11. Jangka Hayat (Perempuan)

Melaka 75.7
Malaysia 76.8
Turki 74.0

12. Kadar Kematian Bayi (Per 1,000 Kelahiran)

Melaka 8.2
Malaysia 6.5
Turki 26.0

13. Kelayakan Tertiari (% Dari Umur 25-34 Tahun)

Melaka 29.6%
Malaysia 58.1%
Jerman 22.0

14. Jenayah (Per 100,000 Orang)

Melaka 723.5
Malaysia 771.2
Sweden 13,493.4

15. Pembunuhan (Per 100,000 Orang)

Melaka 1.6
Malaysia 2.2
USA 5.2

16. Wanita Dalam Pengurusan (%)

Melaka 29.7%
Malaysia 28.8%
Jepun 9.0%

17. Wanita Dalam Parlimen (%)

Melaka 10.7%
Malaysia 15.0%
Turki 9.0%

18. Pekerja Berpengetahuan (%)

Melaka 26.3%
Malaysia 27.6%
Mexico 18.4%

19. Kadar Pertumbuhan Penduduk (%)

Melaka 2.1%
Malaysia 2.1%
Hungary -0.1%

20. Kadar Kemiskinan (%)

Melaka 0.5%
Malaysia 3.6%
Republik Slovakia 21.0%

21. Bekalan Air (% Kepada Penduduk)

Melaka 100.0%
Malaysia 100.0%
Korea 92.0%

22. Bekalan Elektrik (% Kepada Penduduk)

Melaka 100.0%
Malaysia 100.0%
UK 100.0%

23. Akses Kepada Telefon & Telefon Bimbit (Per 1,000 Orang)

Melaka 1,332.1
Malaysia 1,028.0
Kanada 1,080.0

24. Penggunaan Internet (Per 1,000 Orang)

Melaka 590.0
Malaysia 317.0
Greece 180.0

25. Pengeluaran CO2 Per Kapita (%)

Melaka 6.7%
Malaysia 6.3%
Belanda 11.1%

26. Bilangan Spesis Terancam

Melaka 631.0
Malaysia 631.0
Luxembourg 5.0

27. Indeks Persepsi Rasuah (CPI)

Melaka 4.5
Malaysia 4.5
Mexico 3.3

28. Tanah Yang Dilindungi (%)

Melaka 11.0%
Malaysia 11.0%
Ireland 0.5%

29. Keberkesanan Kerajaan (%)

Melaka 84.0%
Malaysia 84.0%
Itali 66.4%

30. KDNK - Sektor Pembinaan (%)

* Sektor pembinaan negeri Melaka mencapai 2.7% pencapaian negara Jerman

31. Bilangan Doktor (PER 1,000 Orang)

* Jumlah seorang doktor kepada penduduk mencapai 1.2% pencapaian Turki dan Korea

32. Kadar Kebergantungan (%)

* Kadar kebergantungan negeri Melaka mencapai 61.0% pencapaian negara Jepun

PHYSICAL LOOK

* Pendekatan yang paling ketara kerana seseorang rakyat dapat merasai tentang kemajuan negeri Melaka adalah melalui Physical Look, iaitu padangan fizikal yang merangkumi lima aspek yang boleh dilihat, dirasa dan dialami oleh penduduk. Oleh itu, rakyat negeri Melaka memainkan peranan yang penting dalam menilai pencapaian negeri Melaka dari segi kebersihan, lanskap / keceriaan, insfrastruktur dan kemudahan awam, sistem pengangkutan awam dan perkhidmatan kerajaan negeri. Maklumbalas dan persetujuan daripada rakyat menjadi tunjang kepada pengistiharaan Melaka Maju 2010.