Showing posts with label king of calicut. Show all posts
Showing posts with label king of calicut. Show all posts

Friday, October 16, 2020

PECA DE MALACA


Selepas Portugis dapat mengalahkan dan menawan Melaka, Alfonso De Albuquerque telah mengarahkan tenteranya untuk menjarah keseluruhan bandar Melaka. Selama tiga hari penjarahan dilakukan, mereka telah menemui 3,000 buah meriam di mana 2,000 daripadanya diperbuat daripada gangsa.

Terdapat juga catatan lain yang menyatakan sebenarnya sebanyak 8,000 senjata api yang dirampas semasa menjajah Melaka. Mereka juga mencatatkan senjata-senjata api yang terdapat di Melaka sama tandingan dengan senjata dari negara Jerman.

Dari keseluruhan meriam-meriam ini, terdapat sebuah meriam yang paling besar iaitu hadiah dari Raja Calicut (King of Calicut) - sekarang di utara India kepada Sultan Melaka. 

Meriam besar yang panjangnya kira-kira 10 kaki ini dipercayai adalah "Peca De Malaca" yang masih kekal tersimpan di Museu Militar (Military Museum) di Lisbon, Portugal sehingga kini.

"Peca De Malaca is a 38-pounder muzzle-loading bombard built with wrought iron staves reinforced by thick iron rings cast. It has calibre of 17.5 cm, is 336 cm long with a note length of 306 cm, and throw a 17.5 kg stone or iron ball."

Rujukan :

The Portuguese Missions in Malacca and Singapore (1511-1958) Volume I - Malacca