Showing posts with label poster hari pekerja. Show all posts
Showing posts with label poster hari pekerja. Show all posts

Wednesday, May 1, 2024

Selamat Hari Pekerja 2024


Selamat Hari Pekerja kepada semua rakan sekerja dan rakyat seluruh dunia. Setiap usaha dan komitmen yang anda sumbangkan setiap hari sangat dihargai. Ingatlah, kita semua adalah aset berharga dalam menjayakan misi dan visi organisasi. 

Semoga kita terus berjaya dan terus memberi yang terbaik dalam segala yang kita lakukan. Hari ini adalah hari untuk menghargai pencapaian kita serta untuk mengingati nilai penting usaha keras dan kerjasama dalam meningkatkan prestasi diri demi kejayaan dan kebanggaan organisasi. 

Tema Hari Pekerja tahun 2024 ini ialah "Pekerja Kesuma Bangsa". Pemilihan tema ini adalah seiring dengan inisiatif Kerajaan melahirkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama disamping berkompetensi untuk berinovasi dan meneroka bidang-bidang baharu yang merupakan faktor yang akan menentukan daya saing dan kemakmuran masa depan negara.


Selamat Hari Pekerja.

Sunday, April 30, 2023

Hari Pekerja Sekadar Cuti Umum?Setiap pekerja adalah aset bagi sesebuah organisasi. Mereka inilah yang menjalankan fungsi bagi menjayakan objektif atau matlamat organisasi. Justeru, pekerja perlu diberikan perhatian sepenuhnya dengan memberikan kebajikan dan ganjaran yang sewajarnya mengikut kemahiran, kelayakkan dan kepakaran yang pekerja miliki. Walaubagaimanapun, terdapat juga pekerja yang menjadi liabiliti kepada organisasi. Pekerja sebegini perlu diambil tindakan yang sewajarnya mengikut kebijaksanaan majikan.

Sesebuah organisasi mempunyai hierarki, iaitu kedudukan tinggi, rendah dalam organisasi. Terdapat peringkat pengurusan tertinggi, pengurusan dan pelaksana. Pihak pengurusan merancang dan membuat keputusan manakala pihak pelaksana menjalankan segala arahan yang diperturunkan untuk dilaksanakan. Justeru, pengurusan perlu membuat perancangan dan keputusan dengan cepat dan tepat agar pihak pelaksana juga dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat. Sekiranya pihak pengurusan lambat, jangan disalahkan pihak pelaksana yang juga lambat untuk bertindak atas arahan.

Begitulah rempah dan rencahnya berorganisasi. Aku yang lebih 17 tahun sebagai pekerja di beberapa syarikat swasta dan agensi kerajaan telah "masak" dengan pelbagai jenis ragam dalam organisasi. Namun aku masih lagi bersikap positif dalam segala hal. 

Oklah, setakat ini sahaja luahan aku sebagai seorang pekerja. Selamat Hari Pekerja 2023. Satu sahaja ingin diingatkan, bekerja mencari rezeki untuk menyara keluarga kerana Allah SWT.