Showing posts with label bandaraya warisan dunia. Show all posts
Showing posts with label bandaraya warisan dunia. Show all posts

Thursday, January 11, 2024

Bukit MelakaKerajaan Negeri Melaka bersetuju untuk menamakan kembali Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka yang dipercayai sebagai nama asal bukit ini. Nama Bukit Melaka telah digunakan dalam penulisan-penulisan Barat pada era penjajahan dan juga sarjana-sarjana di Malaysia selepas zaman kemerdekaan negara sehingga kini.

Apabila disingkap kembali kepada penulisan-penulisan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, tiada sebarang penggunaan nama sama ada Bukit Melaka atau Bukit St. Paul yang dicatat oleh para pelayar dari China, Arab mahupun Barat yang datang mengunjungi Melaka. Namun begitu, di dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) versi A. Samad Ahmad telah mencatatkan nama Bukit Melaka pada kisah Sultan Alau'd-Din Riayat Syah bersama Hang Isap pergi mengejar pencuri. Gambaran yang dicatatkan melalui kisah ini dilihat selari dengan keadaan semasa kawasan persekitaran bukit ini yang merangkumi kompleks istana, bukit, sungai dan jambatan sepertimana lakaran dan gambar dari sumber Barat terhadap bukit ini.

Begitu juga semasa zaman penjajah Portugis, tiada penggunaan nama Bukit St. Paul ke atas bukit ini. Pada ketika itu, bukit ini dikenali dengan beberapa nama seperti Nossa Senhora do Oiteiro (Our Lady of the Hill), Monte Dalimaria (The Hill of Animals) dan lain-lainnya atau dikenali sebagai bukit sahaja. Nama St. Paul hanya disebut pada sekitar tahun 1620-an dengan merujuk kepada tempat kediaman Persatuan Jesus (College of the Jesuits) namun ia bukanlah sebuah gereja.

Akan tetapi, terdapat juga sebutan the Hill of Malaca dicatat oleh Alfonso de Albuquerque dan Tome Pires manakala Godinho de Eredia, seorang ahli kartografi telah melakarkan peta menunjukkan Buquet Malaca iaitu kawasan pentadbiran Melaka sejak zaman Parameswara di mana jika dilihat pada lakarannya, adalah selari dengan kawasan sekitar di bukit ini.

Terdapat catatan Belanda menyatakan bahawa gereja di atas bukit ini adalah gereja St. Paul sedangkan sebenarnya nama St. Paul hanyalah sebuah kediaman bagi Persatuan Jesus (College of the Jesuits). Kesilapan menamakan gereja di atas bukit ini sebagai gereja St. Paul dikesan semasa Belanda mula menguasai Melaka walaupun terdapat perbezaan dalam mazhab antara Katolik dan Protestan. Namun begitu pihak Belanda tetap menamakan gereja tersebut sebagai Gereja St. Paul meskipun hanya digunakan pada hari-hari perayaan sahaja.

Sekitar tahun 1753, aktiviti keagamaan tidak lagi dijalankan di gereja St. Paul dan ianya telah digunakan sebagai kawasan perkuburan dan kekal sehingga kini. Justeru, nama Bukit St. Paul berkemungkinan bermula pada era penjajahan Belanda di Melaka bersempena nama gereja ini.

Berdasarkan catatan-catatan yang telah dinyatakan oleh penulis tempatan dan Barat serta lakaran oleh De Eredia, maka terdapat hipotesis kewujudan Bukit Melaka zaman Kesultanan Melayu Melaka serta lokasinya adalah di bukit ini. Malah, telah banyak penulisan-penulisan sarjana tempatan masa kini sama ada dalam bentuk buku ataupun artikel yang menulis nama bukit ini sebagai Bukit Melaka.

Mengambil semangat untuk mengembalikan nama-nama berunsur penjajahan ke Bahasa Malaysia, menanam sikap patriotik antara rakyat serta menyemai semangat cintakan tanah air serta berdasarkan catatan-catatan yang telah dijelaskan maka bukit yang dahulunya dikenali sebagai Bukit St. Paul kini dinamakan sebagai Bukit Melaka.

Baca juga :Monday, June 6, 2011

Kriteria Melaka diiktiraf Sebagai Bandaraya Warisan Dunia

Pada 7 Julai 2008, Melaka dan Geogtown, Pulau Pinang telah menerima pengiktirafan oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) sebagai Bandaraya Warisan Dunia di bawah nama “Melaka dan George Town : Bandaraya Bersejarah di Selat Melaka”. Melaka dipilih kerana memiliki ciri-ciri keunggulan sejagat melalui criteria berikut :

Kriteria II
Melaka dan George Town, Malaysia, merupakan contoh bandar kolonial bersejarah yang cukup menarik di Selat Melaka, yang memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-dua bandar itu sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia Timur dengan Barat.

Kedua-duanya merupakan pusat bandar bersejarah di selat Melaka yang paling sempurna, dengan warisan kepelbagaian budaya yang masih hidup, yang asalnya bermula dengan jalan perdagangan dari Great Britain dan Eropah, melalui Timur-Tengah, benua kecil India dan gugusan Kepulauan Melayu, sehinggalah ke China.

Kedua-dua bandar ini memaparkan bukti sahih warisan kepelbagaian budaya dan tradisi Asia yang masih hidup, tempat pertemuan berbagai-bagai agama dan budaya; dan wujud seiring jalan hingga ke hari ini. Kepelbagaian ini mencerminkan penyatuan ciri-ciri budaya dari gugusan Kepulauan Melayu, India dan China dengan ciri Eropah, seperti digambarkan pada keunikan senibina, budaya dan latar belakang.

Kriteria III
Melaka dan George Town mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia Timur dan Asia Tenggara yang terbina sebagai hasil asimilasi budaya Melayu, Cina, India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun, setiap satunya dengan peninggalan kesan terhadap seni bina dan rangka bentuk bandar, teknologi dan seni agung.

Kedua-dua buah bandar menunjukkan juga tahap pembangunan yang berbeza dan perubahan berturutan melalui jangkamasa yang panjang. Oleh itu, kedua-dua buah bandar ini saling menyokong antara satu sama lain.

Kriteria IV
Melaka dan George Town mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah. Warisan kepelbagaian budaya yang ketara dan tidak ketara ini dipaparkan pada bangunan-bangunan ibadat dari pelbagai agama, masyarakat etnik, bahasa yang berbagai-bagai, perayaan penganut agama, tarian, busana, seni dan muzik, makanan dan cara hidup seharian.

Unsur kewibawaan kawasan yang dicalonkan bagi kedua-dua buah bandar ini berkaitan dengan keberadaan kesemua unsur yang diperlukan bagi menyuarakan Nilai Keunggulan Sejagat. Harta tersebut telah berpegang teguh kepada ciri-ciri keasliannya; tugu-tugu dan tapak-tapak yang disenaraikan telah dipulihara dengan kaedah yang sepatutnya dari segi reka bentuk, bahan-bahan binaan, gaya caranya, teknik dan hasil pertukangan tangan, dengan menurut peraturan dan prinsip pemuliharaan. Langkah perlindungan bagi harta tersebut adalah mencukupi.

Kedua-dua bandar mempamerkan keadaan pemuliharaan yang dapat diterima secara amnya, walaupun usaha masih diperlukan bagi pemuliharaan rumah-rumah kedai. pelan dan struktur pengurusannya mencukupi, dan boleh diperbaik melalui program pemuliharaan pihak negara wakil.


Pelan kawasan pemuliharaan utama (core zone) dan kawasan penampan (buffer zone) di Melaka