Showing posts with label intern. Show all posts
Showing posts with label intern. Show all posts

Sunday, June 18, 2023

Peranan Pelajar Praktikal di Dalam Organisasi dan Manfaat Yang Bakal Diperoleh

Peranan pelajar praktikal atau intern sangat penting dalam memberikan pengalaman kerja praktikal kepada mereka sebelum mereka memasuki dunia kerja sepenuhnya. Berikut adalah beberapa peranan penting yang dimainkan oleh pelajar praktikal seperti pembelajaran dan peningkatan kebolehan, pemupukan kemahiran kerja, penerapan teori dalam amalan, membangunkan rangkaian profesional dan lain-lain lagi.

Pelajar praktikal mendapat peluang untuk belajar dan meningkatkan kebolehan mereka dalam konteks kerja sebenar. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dalam persekitaran kerja sebenar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang industri dan bidang yang berkaitan. Melalui pengalaman praktikal, pelajar dapat memupuk kemahiran kerja yang diperlukan untuk berjaya dalam bidang tertentu. Mereka dapat belajar tentang disiplin, kecekapan, ketekunan, kerjasama dalam pasukan dan kemahiran interpersonal yang diperlukan dalam dunia pekerjaan.

Melalui penerapan teori dalam amalan, pelajar praktikal dapat melihat bagaimana teori yang dipelajari di universiti diterapkan dalam amalan sebenar. Mereka dapat melibatkan diri dalam projek-projek praktikal, menyaksikan proses kerja dan memahami bagaimana teori dikaitkan dengan situasi sebenar di tempat kerja. Selain itu, pelajar praktikal dapat memanfaatkan peluang untuk membina rangkaian profesional dengan bekerja dengan profesional dalam bidang yang berkaitan. Mereka dapat berinteraksi dengan rakan sekerja, penyelia dan pengurus serta membina hubungan yang berpotensi memberi manfaat dalam jangka panjang.

Pelajar praktikal juga dapat menyumbang kepada organisasi tempat mereka menjalani latihan praktikal. Mereka dapat membantu dalam menjalankan tugas harian, menyumbangkan idea atau cadangan dan memberikan perspektif baru yang boleh membantu organisasi tersebut berkembang. Tambahan pula, praktikal dalam alam pekerjaan dapat memberikan pengesahan kelayakan kepada pelajar dalam bidang yang mereka minati. Pengalaman praktikal yang baik dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan selepas tamat pengajian kerana ia menunjukkan kepada majikan bahawa mereka mempunyai pengalaman dan kebolehan dalam bidang yang berkaitan.

Melalui pengalaman praktikal juga pelajar dapat mengenal pasti sama ada bidang kerja tertentu sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka. Ia dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat mengenai kerjaya mereka dan membantu mengarahkan langkah-langkah seterusnya dalam pendidikan dan pembangunan profesional mereka.

Kesimpulannya, pelajar praktikal memainkan peranan penting dalam memperoleh pengalaman kerja yang berharga dan membantu mereka dalam pemantapan kerjaya mereka. Ia memberikan peluang untuk pembelajaran, perkembangan kemahiran dan membina rangkaian profesional, serta membantu mereka memahami aplikasi teori dalam amalan sebenar.

Gambar sekadar hiasan


PERLUKAH PELAJAR PRAKTIKAL MEMPERTIKAIKAN GAJI YANG BAKAL ATAU TELAH DITERIMA?

Sebagai seorang pelajar praktikal, pengalaman dan latihan yang diperoleh mungkin lebih penting daripada upah atau gaji yang diterima. Pertimbangkan sama ada praktikal tersebut memberi peluang untuk belajar dan mengembangkan kemahiran yang bernilai dalam bidang yang diminati.

Dalam hal mempertikaikan gaji yang diterima, penting untuk melakukannya dengan sopan dan terbuka. Jaga komunikasi yang baik dengan pihak tempat praktikal dan cari jalan penyelesaian yang menguntungkan kedua-dua pihak. Ingatlah bahawa sebagai seorang pelajar praktikal, fokus utama adalah memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang berharga.

MAKSUD PELAJAR PRAKTIKAL

Merupakan pelajar atau pelatih yang bekerja, ada kalanya tanpa bayaran untuk menimba pengalaman kerja bagi memenuhi syarat kelayakan.